Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

"ForteBank" ақ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

"ForteBank" ақ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

"ForteBank" АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, (әрі қарай – "Банк") 2018 жылғы 24 желтоқсанда астана уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткізілген: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (әрі қарай – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қарастырылды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.


Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін түзетулерді бекіту туралы"

 1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 4 өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің 1-қосымшаның 9-тармағына сәйкес күшіне енгізумен бекітілсін.
 2. Банк Басқармасының Төрағасы Г. Андроникашвилиге (немесе оның міндеттерін атқарушы тұлғаға) "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 4 өзгерістер мен толықтыруларға оның акционерлерінің атынан қол қою және "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін № 4 өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге байланысты басқадай әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін".

Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін түзетулерді бекіту туралы"

"Корпоративтік басқару кодексіне № 2 өзгертулер осы шешiмнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін, олар осы шешім қабылданған күннен кейінгі алтыншы жұмыс күнінен бастап күшіне енсін.".


Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және олардың шығыстарын өтеу саясатына енгізілетін өзгерісті бекіту туралы"

"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы саясатын өзгертуді және олардың шығындарын өтеуді бекіту, бекітілген күннен кейінгі күннен бастап күшіне енсін:

5-тараудың 17-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"17. Директорларға берілетін сыйақы тұрақты сипатқа ие емес және Банктің Есеп беру кезеңі үшін қойылған стратегиялық мақсаттарға жетуіне материалдық ынталандыру мақсатында төленеді, Директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібі акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.".


Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Банктің 2014-2017 жылдарға қойылған стратегиялық мақсаттарға жетуіне байланысты "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің бұрынғы Төрағасы С. Святовке бонус анықтау туралы"

 1. Банктің Директорлар кеңесінің бұрынғы Төрағасы С. Святовтың 3-қосымшаға сәйкес Банктің 2014-2017 жылдарға қойылған стратегиялық мақсаттарына қол жеткізген бонусын анықталды осы шешiмнiң 2 және 3-тармақтарын ескере отырып, осы шешiмге енгiзiледi.
 2. Банктің Директорлар кеңесінің бұрынғы Төрағасы С. Святовқа осы шешімнің 3-қосымшасында көрсетілген оған тиесілі бонус сомасының 50% тиянақталмаған сыйақының тұрақты бөлімі ретінде төленеді.
 3. Осы шешімге 3-қосымшасында көрсетілген бонус сомасының қалған 50%-і (тиянақталмаған сыйақының тоқтатылған бөлігі) төленбейді.

Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 957 347 810 (орналастырылған қарапайым акциялардың жалпы санынан 97,4132 %).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on 24 December 2018 from 10.00 to 11.00 Astana time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.


Issue 1 of the agenda “On Approval of Amendments to the Charter of ForteBank Joint Stock Company”

 1. To approve Amendments No. 4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company in accordance with Annex 1 to this resolution, with them being brought into force in accordance with paragraph 9 of Annex 1 hereto.
 2. To Authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such), to sign Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders, and perform other actions related to the approval of Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company.

Issue 2 of the agenda “On Approval of Amendments to the Code of Corporate Governance”

To approve Amendments No.2 to the Code of Corporate Governance in accordance with Annex 2 to this resolution, with them being brought into force from the sixth day following the day of passing this resolution.


Issue 3 of the agenda “On Approval of Amendments to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof”

To approve the Amendment to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof, with them being brought into force from the day following the day of approval:

Para. 17 of Section 5 shall be amended as follows:

“17. The bonus to Directors is not permanent, and is paid for the purpose of material reward for achievement by the Bank of the strategic goals set for the Reporting period. The amount of bonus and procedure of payment thereof to Directors shall be determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.”


Issue 4 of the agenda “On Determining the Bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of ForteBank JSC, for the Achievement by the Bank of Strategic Goals Set for 2014-2017”

 1. To determine the bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, for the achievement by the Bank of strategic goals set for 2014-2017 in accordance with Annex 3 to this resolution, with due account for paragraphs 2 and 3 hereof.
 2. To pay to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, 50% of the amount of the bonus due as specified in Annex 3 hereto, as a permanent part of the non-fixed remuneration.
 3. To establish that the remaining 50% of the bonus amount (the suspended part of the non-fixed remuneration) as specified in Annex 3 hereto shall not be subject to payment.

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,957,347,810 (97.4132 % of the total outstanding common shares).