Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

2018 жылғы 12 наурызда болған "ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

2018 жылғы 12 наурызда болған "ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

«ForteBank» АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, (әрі қарай – «Банк») 2018 жылғы 12 наурызда астана уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткізілген: Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қаласы, Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Semey" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (әрі қарай – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Жиналыстың бекітілген күн тәртібіне сәйкес, жиналыста «Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сыйақының мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін шығындардың орнын толтыру мәселелері» қаралды

Жиналыстағы дауыс беру қорытындысы бойынша келесі шешімдер қабылданды:

– Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы бес адамнан тұратын, оның өкілеттігі Банк акционерлерінің 2021 жылы болатын жылдық жалпы жиналысы өткізілгенде аяқталатын мерзіммен анықталды;

– Банктің акционері Б.Ж. Утемуратовтың мүддесінің өкілдері ретінде, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері болып М.Ауэзов, А.Утемуратов және Т.Исатаев сайланды;

– Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері - Банктің тәуелсіз директорлары болып Р. Бектуров, Х. Пандза сайланды;

– "ForteBank" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақыны және олардың шығындарының орнын толтыру саясатында анықталған мөлшерде және тәртіпте, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері анықталды, онымен қоса өзге де төлемдер тағайындалды, сондай-ақ Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне шығындардың орнын толтырулар анықталды.

Анықтамалық.

Жиналыстың жүргізілу барысында ұсынылған, Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны 73 714 243 282 (Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы санының 97,3864 %).

PRESS RELEASE

On voting results at the Extraordinary General Meeting of ForteBank JSC shareholders held on March 12, 2018

ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, 010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on March 12, 2018 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: “Semey” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, 010017, Republic of Kazakhstan.

According to the approved agenda, the following issue was considered at the Meeting: “On determining of the number of members, the term of office of the Board of Directors of the Bank, electing of members thereof, determining of the amount and terms of payment of remuneration, as well as reimbursing of expenses to the members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties.”

Based on the results of voting at the Meeting, the resolutions were passed as follows:

– the composition of the Board of Directors of the Bank has been determined in the number of five persons with a term of office that expires at the time of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2021;

– Mr. M. Auezov, Mr. A. Utemuratov and Mr. T. Issatayev were elected as members of the Board of Directors of the Bank, as representatives of interests of Mr. B. Utemuratov, a shareholder of the Bank;

– Mr. R. Bekturov and Mr. H. Pandza were elected as members of the Board of Directors of the Bank – Independent Directors of the Bank;

– the amount of monthly fixed remuneration of the members of the Board of Directors of the Bank has been determined, and it was established that other payments, as well as reimbursement of expenses to the members of the Board of Directors of the Bank, shall be carried out in the amount and in the manner set by the Policy of Remuneration of members of the Board of Directors of ForteBank JSC, and reimbursement of expenses thereof.

For reference.

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,243,282 (97.3864 % of the total common voting shares of the Bank).

ios smart banner