Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

"ForteBank" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

"FORTEBANK" АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

"ForteBank" АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық к-сі, 8/1, (бұдан әрі – "Банк") 2019 жылғы 29 сәуірде Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.


Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "Банктің 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы"

Қосымша тіркелген, "ForteBank" АҚ-тың 2018 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.


Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "Банктің 2018 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы"

 1. "ForteBank" АҚ-тың 2018 жылғы үлестірілмеген табыс бөлігін үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін:
 • 2018 жылғы дивидендтерді төлеуге 11 600 000 000,00 (он бір миллиард алты жүз миллион) теңгеден аспайтындай мөлшердеге сома бөлінсін;
 • Банктің билігінде дивидендтерді төлегеннен қалған, таза табыс сомасы қалдырылсын.
 1. "ForteBank" АҚ-тың бір қарапайым акциясына 0,127 теңге (сегіз бүтін оннан бес тиын) мөлшерінде есептеумен, онымен қоса Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте төлеуге тиісті салық сомасымен дивиденд мөлшері бекітілсін. Бұл ретте әрбір акционерге төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты анықталады (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Математикалық дөңгелектеу ережесі дегеніміз бүтіннен кейінгі сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін мәні өзгермейді және бүтіннен кейінгі сан 5-тен 9-ға дейін болса, бүтін бір бірлікке көбейеді.

 2. Дивидендтерді алуға құқы бар акционерлердің тізімі 2019 жылғы 02 мамырдағы Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бйынша тіркеп бекітілсін.

 3. "ForteBank" АҚ-тың қарапайым акциялары бойынша дивидендті төлеуді бастау күні - 2019 жылғы 02 мамырдан бастап анықталсын.

 4. Төлеу тәртібі – бір жолғы бір төлеммен бекітілсін.

 5. "ForteBank" АҚ-тың қарапайым акциялары бойынша дивидендті төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндеге акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте бекітілсін.

  Қоғамның деректемелері: атауы "ForteBank" АҚ, тіркеу туралы куәлік № 4241-1900-АО, орналасқан мекенжайы: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ. қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, корреспонденттік шот KZ23125KZT1001300204 "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" ММ-де.


Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына Есеп беруі туралы"

"ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылына есебі бекітілсін.


Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты жүгінулері және оны қарастырудың нәтижелері туралы"

Банк 2018 жылы ішінде өзінің акционерлерінен "ForteBank" АҚ акциялары бойынша дивидендті есептеу және төлеу мәселелері бойынша, сондай-ақ Банктің акционерлеріне тиесілі акцияларды сату мәселелері туралы 24 өтініштер алғанын, "ForteBank" АҚ аталған өтініштерді қарау нәтижелері бойынша акционерлеріне тиісті түсініктемелермен хаттарды жібергені туралы "ForteBank" АҚ Басқармасының ақпараты ескерілсін.


Күн тәртібінің 5-мәселесі бойынша "Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2018 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы"

Қосымшада тіркеген Директорлар кеңесі мүшелерінің және Банк Басқармасының 2018 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпараты ескерілсін.


Күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша "Банк Жарғысының өзгерістерін бекіту туралы "

1.«ForteBank» акционерлік қоғамының Жарғысына №5 өзгерісі осы шешімді қабылдаған күннен бастап күшіне енумен, осы шешімнің 1-қосымшасының редакциясында бекітілсін.

 1. «ForteBank» акционерлік қоғамының Жарғысына №5 өзгерістерді бекітуге байланысты, Банктің Басқарма Төрағасы (немесе оның міндетін атқарушы) Г.Андроникашвилиге акционерлердің атынан «ForteBank» акционерлік қоғамының Жарғысына № 5 өзгеріске қол қою және басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру жүктелсін.

 2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Банктің барлық қолданыстағы ішкі құжаттарының өзгеруі бекітілсін: Қазақстан Республикасының астанасының «Астана» атауы толық, қысқартылған және басқа да әртүрлі жазу нұсқаларында, әртүрлі әріптік регистрлерде және әр түрлі септік жалғауларында «Нұр-Сұлтан» деген атауға тиісті әртүрлі әріптік регистрлерде және әр түрлі септік жалғауларында ауыстырылсын.

 3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Банктің барлық қолданыстағы ішкі құжаттарының өзгеруі бекітілсін: Алматы қаласындағы «Фурманов көшесінің» көше атауы толық, қысқартылған және басқа да әртүрлі жазу нұсқаларында, әртүрлі әріптік регистрлерде және әр түрлі септік жалғауларында «Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы» деген атауға тиісті әртүрлі әріптік регистрлерде және әр түрлі септік жалғауларында ауыстырылсын.


Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (жай акциялардың жалпы санының 98,5976 %).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Nur-Sultan city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on April 29, 2019 from 10.00 to 11.00 by Nur-Sultan standard time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Nur-Sultan city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.


Issue 1 of the Agenda “On approval of the 2018 annual financial statements of the Bank”

To approve the attached audited annual financial statements of ForteBank JSC for the year ended December 31, 2018, including consolidated ones.


Issue 2 of the Agenda “On approval of the order of distribution of the Bank’s 2018 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank”

 1. To approve the following treatment of a part of undistributed profit of ForteBank JSC for 2018:
  
   –   the amount up to a maximum of KZT 11,600,000,000.00 (eleven billion six hundred million tenge) to be allocated for payment of dividends;
  
   –   the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank.
 2. To approve the amount of dividend per common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 0.127 (twelve point seven tiyn), including the amount of taxes payable in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan. The total amount of dividends payable to each shareholder must be accurate to the integer tiyn (rounding is performed according to the mathematical rounding rules). The rule of mathematical rounding is the method of rounding, when the value of an integer tiyn (integer tiyns) does not change if the first digit after the one being rounded is from 0 to 4, and changes by increasing by one if the first digit after the one being rounded is from 5 to 9.
 3. To record the list of shareholders eligible to receive dividends as of May 02, 2019, 00:00 by Nur-Sultan standard time.
 4. To determine the date of commencing of dividend payment on common shares of ForteBank JSC – starting from May 03, 2019.
 5. To approve the payment procedure – at a time by one payment.
 6. To approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC – in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank share holder registers.
  
     Banking details: name ForteBank JSC, Certificate of Incorporation No.4241-1900-AO, location: bldg. 8/1, Dostyk str., Nur-Sultan city, Republic of Kazakhstan, Z05P1P0 (010017), BIN 990740000683,

  BIC IRTYKZKA, correspondent account KZ23125KZT1001300204 with National Bank of the Republic of Kazakhstan Republican State Institution.


Issue 3 of the Agenda “On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year”

To approve the report of the Board of Directors of ForteBank JSC for the expired fiscal year.


Issue 4 of the Agenda “On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof”

To take in consideration the information provided by the Management Board of ForteBank JSC that during 2018, the Bank received 24 appeals from its shareholders regarding accrual and payment of dividends on ForteBank JSC shares, as well as on the sale of ForteBank JSC shares owned by its shareholders, and that following the consideration of these appeals, ForteBank JSC sent letters to shareholders with appropriate explanations.


Issue 5 of the Agenda “On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2018”

To take into consideration the attached information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2018.


Issue 6 of the Agenda “On approval of an amendment to the Charter of the Bank”

 1. To approve Amendment No.5 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company as amended by Annex 1 hereto, which will enter into force on the date of adoption of the present resolution.
 2. To authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such) to sign Amendment No.5 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders and fulfill other actions associated with the approval of Amendment No.5 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company.
 3. To approve in all effective internal documents of the Bank as approved by resolutions of the general meeting of shareholders the change of the name of the Republic of Kazakhstan capital, Astana city, in its full, abbreviated and other names in various spelling variants, various letter cases and various grammatical cases to the name of “Nur-Sultan” in the respective letter cases and grammatical cases.
 4. To approve in all effective internal documents of the Bank as approved by resolutions of the general meeting of shareholders the change of the name of the street in Almaty city “Furmanov street”, in its full, abbreviated and other names in various spelling variants, various letter cases and various grammatical cases to the name of “Nursultan Nazarbayev avenue” in the respective letter cases and grammatical cases.

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,243,282 (98.5976 % of the total outstanding common shares).

ios smart banner