Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

ForteBank 236 570 000 АҚШ доллары сомасына шығарылған облигацияларын мерзімінен бұрын өтеуді жоспарлауда

«ForteBank» АҚ Банк пен BNY Corporate Trust Services Limited (бұдан әрі – Сенімді басқарушы) арасында бекітілген Сенімді басқару туралы 2014 жылғы 15 желтоқсандағы шартқа (бұдан әрі – Сенімді басқару туралы шарт) сәйкес «ForteBank» АҚ (бұрынғы – «Альянс Банк» АҚ) 236 570 000 АҚШ доллары сомасына шығарған, 11,75 процент табысымен, өтеу мерзімі 2024 жылға дейінгі облигацияларды мерзімінен бұрын толық өтеу құқығын қолданатындығы туралы хабарлайды.

Банк Сенімді басқару туралы шартқа 4-қосымшаның 8-тармағының (с) тармақшасына сәйкес Банк опционы бойынша 108%-пен облигацияларды толық өтеу құқығын қолданады (Мерзімінен Бұрын Өтеу Сомасы). Бұл ретте Мерзімінен Бұрын Өтеу Сомасы Облигациялар бойынша ағымдағы негізгі борыштың әрбір 1,00 АҚШ долларына 1,08 АҚШ долларын құрайды.

Облигацияларды толық өтеу 2019 жылғы 15 желтоқсанға сәйкес келетін Проценттерді Төлеудің Екінші Датасында жүзеге асырылады. Проценттерді Төлеудің Екінші Датасы жұмыс күніне сәйкес келмегендіктен Сенімді басқару туралы шартқа 4-қосымшаның 7-тармағының (f) тармақшасында белгіленгендей өтеу 2019 жылғы 15 желтоқсан валюталау күнімен 2019 жылғы 16 желтоқсанда жүргізіледі.

Облигациялар бойынша әрбір төлем бұндай төлемнің тиісті датасына (бұдан әрі – Тізілімді Тіркеу Датасы) дейінгі екі жұмыс күні бұрын жұмыс күні аяқталған сәтте (Тіркеушінің атлған офисінің орнында) Тізілімде ұстаушы ретінде көрсетілген тұлғаға төленеді.

Тиісті хабарлама Облигацияларды ұстаушыларға клирингтік жүйелер арқылы жіберілді.

Осы мерзімінен бұрын өтеу Банкке өзінің артық долларлық өтімділігін қолданып, қорландыру құнын төмендетуге мүмкіндік береді.

Толығырақ ақпарат алу үшін хабарласыңыз:

«ForteBank» АҚ

Инвесторлармен жұмыс

Тел.: +7 (727) 244 09 73

E-mail: IR@fortebank.com

ios smart banner